سلاخی دل

ساده نگذر   نوشته هایی که تو را اشک یا عشق می بخشند     قلب نویسنده اش را هزاران بار سلاخی کرده اند
/ 4 نظر / 24 بازدید
  بـــِــه نامـِــ آنکـــِـــه اَشکـــــ را آفــَـریــــد     تـــــــا     سَرزمیـــــنِ وِداع آتــــــَــــش نَگیـــــــــرَد    
/ 18 نظر / 25 بازدید
برایت مینویسم تا بی نهایت تا نگاهی گم شود در چشمهایت برایت مینویسم با طعم رسیدن با هوایی که در آن شوق پریدن برایت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 21 بازدید
مرداد 94
2 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
5 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست