سلاخی دل

ساده نگذر

 


نوشته هایی که تو را اشک یا عشق می بخشند

 

 


قلب نویسنده اش را هزاران بار سلاخی کرده اند


/ 4 نظر / 25 بازدید
ایلامه

سولامممممممم عمو امیر؟منو یادت میاد؟فک نکنم یادت اخ همیشه منو فراموش موکنی هر سری باید معرفی کنم.خب بیخی موخواستم بگم وبت عالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللیه مطلباش خیلی قشنگ بود.موفق باشی