بگذر...

خداونداتو که از جوانی و آرزوهایم ساده گذشتی

 


از گناهانم نیز بگذر به همان سادگی

 

/ 0 نظر / 20 بازدید