با کسی ازدواج کن که رژه لبتو خراب کنه

                     نه با کسی که ریمل چشماتو...

/ 2 نظر / 12 بازدید
وحيد

راس ميگي داداش