ای عشق مدد کن تا به سامان برسیم

زین مزرعه تشنه به باران برسیم

یا من برسم به یار ، یا یار به من

یا هر دو بمیریم و به پایان برسیم

/ 2 نظر / 13 بازدید
سلطان

سلام داش امیر خیلی قشنگ بود[قلب][قلب]

وحيد

مثل هميشه عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي