عشق...

عشق فراموش کردن نیست بلکه بخشیدن است .

عشق گوش کردن نیست بلکه درک کردن است .


عشق دیدن نیست بلکه احساس کردن است .


عشق جا زدن و کنار کشیدن نیست بلکه صبر کردن و ادامه دادن است .


/ 0 نظر / 25 بازدید