بفهم لعنتی....!

یکبار هم بفهم!این اسمش قلب است....

همان که در دستت بازیش میدهی

عروسکت را میگویم!!

اسمش قلب است...میتپد قبل از تو!

رنگ داشت!امید داشت!!

تو سردش کردی....سنگش کردی... تنگش کردی

دیگر نفس ندارم!!!پس بده....

من قلبم را میخواهم...!

/ 1 نظر / 10 بازدید
جولیا 123

توووپن همه مطالبتتتتتت.....موفق باشی