کودکی گفتند :عشق چیست؟

گفت : بازی

به نوجوانی گفتند : عشق چیست؟
گفت : رفیق بازی

به جوانی گفتند : عشق چیست؟

گفت : پول و ثروت

به پیرمردی گفتند : عشق چیست؟
گفت :عمر

به عاشقی گفتند : عشق چیست؟
چیزی نگفت آهی کشید و سخت گریست

به گل گفتم: عشق چیست؟
گفت : از من خوشبو تره

به پروانه گفتم: عشق چیست؟
گفت :از من زیبا تره

به شب گفتم عشق چیست؟
گفت: از من سوزنده تره

به عشق گفتم تو آخر چه هستی ؟؟؟
گفت نگاهی بیش نیستم

اگر از شما بپرسندعشق چیست ؟

شما چه میگویید؟؟؟...

/ 1 نظر / 14 بازدید
ahmadreza

بیاتبادل داش وبتم نازه خیلی خوبه