دیشــــب باز دلـــم تنـــگ تــــو شد.. دیشـــب باز گریـــه کردم.. دیشـــب باز شیـــرین تر از شیـــرین در  عشــــق بودم، و دیـــوانه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 7 بازدید

...

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" > <HTML> <HEAD> <!------This Template Designed By Bahar-20.com -------> <title>  <-BlogTitle-> </title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="description" content="<-Blogtitle-> ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید
مرداد 94
2 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
5 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست